Isaac Newton rodio se 1643 u Engleskoj. Pohađao je Free Grammar School te, iako nije bio izvanredan učenik, uspio je dobiti mogućnost da pohađa Trinity College u Cambridgeu, gdje je htio studirati pravo.

Počinje se zanimati za matematiku tek kad je kupio knjigu o matematici, čiji sadržaj mu nije uspjevalo razumjeti. Kada je 1665. Trinity College zatvoren zbog epidemije kuge, Newton se vratio kući i počeo slijediti svoje ideje i intuicije o matematici, fizici, optici i astronomiji.

Zakoni kretanja

Godine 1666. dovršava svoje djelo u kojem razrađuje tri zakona kretanja. Tijekom godina, dovršio je svoje djelo o univerzalnim zakonima gravitacije, o centrifugalnoj i centripetalnoj sili, o zakonu inverzije kvadrata, o kretanju tijela i o promjenama plima i oseka u odnosu na gravitaciju.

Zahvaljujući ovoj ogromnoj količini posla, Newton postaje jedna od najvažnijih osoba u znanstvenom istraživanju.

Univerzalni zakon gravitacije dokazuje da jedna te ista sila može objasniti kretanje predmeta na Zemlji i kretanje nebeskih tijela po nebu, te se iz njega izvode zakoni kretanja tijela.

Prema univerzalnom zakonu gravitacije, dva tijela se privlače silom koja je direktno proporcionalna produktu njihovih masa i obratno proporcionalna u odnosu na kvadrat udaljenosti između centara njihovih masa.

Tri osnovna principa Newtonove mehanike su:

1. Princip inercije

2. Direktna proporcionalnost između sile i ubrzanja

3. Jednakost između akcije i reakcije.

Vrativši se u London, Newton napušta znanstveno istraživanje i okreće se politici i ekonomiji.

Tijekom čitave svoje karijere, Newton se borio između želje za slavom i straha od kritika. Taj njegov ogromni strah od kritike spriječio ga je da odmah objavi svoja djela, pa se često morao braniti od optužbi za plagijat. Jedna od ovih optužbi tiče se njegovog kalkulusa – iako je Newton bio prvi koji ga je koristio kao matematički pristup, Gottfried Leibniz ga je prvi proširio u cijeloj Europi. Prepirka s Leibnizom dominirala je posljednjim godinama Newtonovog života, koji je završio godine 1727.