Nikola Kopernik rođen je u Poljskoj, 19. veljače 1473. Nakon smrti oca, odrasta uz ujaka zahvaljujući kojem je postao kanonik u gradu Frauenborg, gdje se posvećuje studijima. Od 1501 studira u Italiji, no vraća se u Poljsku nakon par godina gdje proučava astronomiju i gdje počinje izlagati svoju heliocentričnu teoriju kojom se centrom Svemira počinje smatrati Sunce, a ne Zemlja.

Cjelokupna teorija sadržana je u njegovom djelu De revolutionibus orbium coelestium, izdanom 1543, kada Kopernik umire.

Kopernikanska revolucija

Kopernik je izvrnuo Tolomeov geocentrični sistem, predloživši heliocentrični sistem u čijem se središtu nalazi Sunce, što dovodi do revolucije u astronomiji i prekida s tradicijom. Time se radikalno mijenja koncepcija svemira, što dovodi do velikih promjena u ostalim znanostima, matematici i fizici, koje su prisiljene suočiti se s novim problemima i pitanjima.

Kopernikov model u središte Svemira postavlja Sunce, oko kojeg rotira šest do tada poznatih planeta – Merkur, Venera, Zemlja (sa satelitom Mjesecom), Mars, Jupiter i Saturn.

Rotiranje Zemlje oko vlastite osi u smjeru suprotnom od kazaljke na satu omogućilo je da se objasni kruženje nebeskog svoda u smjeru kazaljke na satu. U odnosu na kretanje Sunca, planeta i zvijezda (koje se nalaze na većoj udaljenosti od one Zemlja – Sunce) počinje se govoriti o prividnom kretanju nebeskih tijela, koja potječu od kretanja same Zemlje.

Kopernikov model nije odmah bio u potpunosti prihvaćen. 1616 Katolička crkva osuđuje Kopernikovo djelo jer ga smatra protivnim Svetom Pismu u kojem se čovjek stavlja u središte božanske stvarnosti i time se Zemlja stavlja u središte Svemira.

Osim što je dovela u pitanje teološke istine, Kopernikova teorija ukazala je i na neke evidentne kontradikcije – tolemaički astronomi su primijetili da bi dnevna rotacija Zemlje trebala imati takvu brzinu, koja bi onemogućila da stvari na površini ostanu nepomične. Osim toga, nijedan predmet koji pada s određene visine ne bi trebao moći doseći tlo u točki koja odgovara početnoj točki.