Karakteristike Sunčevog sistema

U ovom dijelu donosimo opis našeg Sunčevog sistema u kratkim crtama:

  • Tijela u Sunčevom sistemu
  • Masa Sunčevog sistema
  • Unutarnji i vanjski planeti sistema
  • Interplanetarna tvar Sunčevog sistema